'film', 'editor' => false, 'imagen_destacada' => true, 'resumen' => false, 'label' => 'Película', 'taxonomia_propia' => array('nombre'=>"tipo_pelicula", "descripcion"=>"Tipo de película"), 'metabox' => array( array('nombre'=>"ficha", "tipo"=>"texto_complejo", "descripcion"=>"Ficha Técnica"), array('nombre'=>"sinopsis", "tipo"=>"texto_complejo", "descripcion"=>"Sinopsis"), ) ); crear_custom($argumentos); eliminar_proyectos_divi(); function elemento_listado_custom($nombre){ ?>

'810', ), $atts)); $thumbID = get_post_thumbnail_id( $id ); $imgDestacada = wp_get_attachment_url( $thumbID ); ob_start(); ?>

()

"names")); return implode(", ", $term_list); } ?> Organización (catalán) - Zinentiendo 2019

Zinentiendo 2019

Organización

Zinentiendo és possible gràcies a un equip de persones que des de l’activisme intenten entendre el món d’una altra manera.

Sén membres de la organització de Zinentiendo:

Programació i producció

.- Víctor Solano

.- Nacho Pascual

.- Mapi Gracia

.- Àngel Gasch

.- Eva Andrés

.-Rubén Gonzalo

 

Zinentiendo Huesca:

.- Guillermo Boix
.- Lorena Campo
.- Rebeca Serrat

Però hi ha molta més gent que fan Zinentiendo possible:
Oshito Audiovisual disenya la nostra pàgina web i realitza les nostres cortinetes
Carlos García, de Nogará, en tradueix a l’aragonés
Arantxa Recio (aka Harsa Pati) ha disenyat el cartell d’aquesta edició de
I tantes persones meravilloses que col.laboren en cada edició, que no tenim paraules suficientes de agraïment…

Share This