'film', 'editor' => false, 'imagen_destacada' => true, 'resumen' => false, 'label' => 'Película', 'taxonomia_propia' => array('nombre'=>"tipo_pelicula", "descripcion"=>"Tipo de película"), 'metabox' => array( array('nombre'=>"ficha", "tipo"=>"texto_complejo", "descripcion"=>"Ficha Técnica"), array('nombre'=>"sinopsis", "tipo"=>"texto_complejo", "descripcion"=>"Sinopsis"), ) ); crear_custom($argumentos); eliminar_proyectos_divi(); function elemento_listado_custom($nombre){ ?>

'810', ), $atts)); $thumbID = get_post_thumbnail_id( $id ); $imgDestacada = wp_get_attachment_url( $thumbID ); ob_start(); ?>

()

"names")); return implode(", ", $term_list); } ?> FAQs (catalán) - Zinentiendo 2019

FAQs

Què és Zinentiendo?

Zinentiendo és la Mostra Internacional de Cinema LGTBQI que organitza a Aragó el Col.lectiu Towanda.

Zinentiendo és…

Una Mostra de cinema d’àmbit nacional. Programem i projectem llargmetratges, curtmetratges i documental de temàtica LGTBQI (Lèsbica, gai, trans, bisexual, queer i intersex).

No som festival i per tant, els treballs proiectats no entren en concurs. No donem premis, ni contem amb un jurat. En canvi, com a Motra tenim llibertat per a seleccionar aquelles projecciones que entenem que s’ajusten als objectius que perseguim.

Zinentiendo és una Mostra de cinema d’accés lliure. De fet, en aquest momento és un dels pocs certàmens de cinema LGTBQI de l’Estat Espanyol que manté aquesta característica. Entenem que la especial idiosincràsia de la Mostra i la seva finalitat justifica que es mantinga l’accés lliure i gratuït, tot i les dificultats que comporta.

Qui és Zinentiendo?

Zinentiendo s’organitzà per primera vegada l’any 2002, de manera precària i autogestionada, per Towanda, Associación Per la Diversitat Afectivo-Sexual.

Creada l’any 2000, i amb vora 150 soc@s, Towanda és una de les principals entitats aragoneses per la representación i defensa del col.lectiu LGTBI (de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersex).

Entre d’altres, Towanda pretén els següents objectius…

a) Transformar l’actual ordre cap a models en els que es respete, defense i valore positivament la diversitat d’amor, els desitjos i les identitats.
b) Crear espais útils a lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersex.
c) Realitzar accions en favor de la consecució de tots els drets trans, intersex, bisexuals, lesbianes i gais. los derechos de trans, bisexuales, lesbianas y
d) Obrir espacis a l’expressió cultural que mostren la diversitat de les orientacions, identitats i comportaments sexuals.
e) Afavorir la bona salut del col.lectiu lèsbic, gai, trans, bisexual i intersex.
f) Promoure iniciatives en el camp educatiu que afavoreixin el respecte a la diversitat de les orientaciones, les identitats i comportaments sexuals.
g) Oferir un servei d’infomración, orientació i divulgació dirigida a la comunitat bisexual, gai, tran, lèsbica i a totes les personas que puguin estar interessades.
h) Fomentar en les y els joves el coneixement i respecte a la diversitat afectivo-sexual.
i) Animar a les y els joves trans, bisexuals, lesbianes i gais a que es valoren positivament i s’associen per reivindicar els sus drets.
j) Collaborar amb tots aquells organismes i instituciones nacionals, internacionals i supranacionals que s’estime necessari per aconserguir una major eficàcia en la seva tasca.
k) Impulsar la visibilitat i la consolidació de la igualtat legal i real de les dones lesbianes, bisexuals, trans; col.lectiu doblement disciminat pel se gènere, condició i orientació sexual.

Per què Zinentiendo?

Desde Towanda treballem per aconseguir que la cultura incloga totes les sensibilitats afectivo-sexuals i posem especial cura en que les personas lgtbi (lesbianes, gais, trans, bisexuals, queer i intersex) de qualsevol gènere, identitat o preferència sexual es sentin igualmente representades.
Per això, entre d’altres moltes activitats que des del voluntariat i l’activisme organitza el Col.lectiu Towanda, neix l’any 2005 Zinnetiendo, una mostra de cinema internacional de temàtica gai, lèsbica, bisexual, trans, intersex, queer…

Des del seu inici, son objectius de la Mostra…

  • Projectar a aAragó treballs audiovisuals de temàtica LGTBI. (Llargmetratges, curtmetratges i documentals).
  • Potenciar la visibilitat i treball mutu d’associacions culturals i LGTBI al llarg de tot el territori aragonés.
  • Fer visibles les diferents realitats sociales, polítiques i culturals que conformen la comunitat LGTBI.
  • Crear un espai de socialitzación i debat.
  • Fomentar la creació audiovisual de temàtica LGTBI a Aragó.
Share This