'film', 'editor' => false, 'imagen_destacada' => true, 'resumen' => false, 'label' => 'Película', 'taxonomia_propia' => array('nombre'=>"tipo_pelicula", "descripcion"=>"Tipo de película"), 'metabox' => array( array('nombre'=>"ficha", "tipo"=>"texto_complejo", "descripcion"=>"Ficha Técnica"), array('nombre'=>"sinopsis", "tipo"=>"texto_complejo", "descripcion"=>"Sinopsis"), ) ); crear_custom($argumentos); eliminar_proyectos_divi(); function elemento_listado_custom($nombre){ ?>

'810', ), $atts)); $thumbID = get_post_thumbnail_id( $id ); $imgDestacada = wp_get_attachment_url( $thumbID ); ob_start(); ?>

()

"names")); return implode(", ", $term_list); } ?> ¿Por qué Zinentiendo? (catalán) - Zinentiendo 2019

FAQs

Per què Zinentiendo?

Desde Towanda treballem per aconseguir que la cultura incloga totes les sensibilitats afectivo-sexuals i posem especial cura en que les personas lgtbi (lesbianes, gais, trans, bisexuals, queer i intersex) de qualsevol gènere, identitat o preferència sexual es sentin igualmente representades.
Per això, entre d’altres moltes activitats que des del voluntariat i l’activisme organitza el Col.lectiu Towanda, neix l’any 2005 Zinnetiendo, una mostra de cinema internacional de temàtica gai, lèsbica, bisexual, trans, intersex, queer…

Des del seu inici, son objectius de la Mostra…

  • Projectar a aAragó treballs audiovisuals de temàtica LGTBI. (Llargmetratges, curtmetratges i documentals).
  • Potenciar la visibilitat i treball mutu d’associacions culturals i LGTBI al llarg de tot el territori aragonés.
  • Fer visibles les diferents realitats sociales, polítiques i culturals que conformen la comunitat LGTBI.
  • Crear un espai de socialitzación i debat.
  • Fomentar la creació audiovisual de temàtica LGTBI a Aragó.
Share This